Finlandssvenska Kulturfonden i Sverige

är en fristående stiftelse i Sverige som skall stödja finlandssvenska kulturella intressen i Sverige. 

Inom FSKS finns i dag två fonder:

Tor Fors Stipendiefond  Fonden erbjuder finlandssvenskar i Sverige verksamma inom finlandssvenskt föreningsliv, stipendier för studier och kontakter med Finland inom kulturens område.


Harry Holmströms Stipendiefond  Stipendiet kan sökas för främjande av finlandssvenskt kulturarbete i Sverige, varvid yrkesutbildning av unga ritare, grafiker och reklamtecknare särskilt bör stödjas.


Stöd finlandssvenskt kulturarbete i Sverige med testamenten och gåvor.

Ansökan
Ansökan om stipendier skall göras på särskild blankett som kan rekvireras från FRIS:s kansli
Bellmansgatan 15B 118 47 Stockholm Telefon 08-702 0110


Stipendierna utdelas endast till enskilda personer och beviljas ej retroaktivt. - Detta gäller båda fonderna.


Hämta blanketter för stipendieansökan här!

Tor F

Harry H

Adress:
Bellmansgatan 15B 118 47 Stockholm

Telefon:
08-702 0110

Mailkontakt:
kansli@fris.nu/fsks